General terms and conditions MUSIC STORE professional GmbH

§ 1 Γενικά

(1) Για όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές με τους πελάτες μας, ισχύουν αποκλειστικά και ανεξάρτητα από τον τύπο της παραγγελίας (τηλέφωνο, fax, e-mail, Internet ή το κατάστημα λιανικής) οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών (εφεξής: "Όροι").

(2) Πελάτης, σύμφωνα με τους όρους, είναι και ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας. Kαταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται σε μια συναλλαγή για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθoύν κατά κύριο λόγο ούτε σε εμπορική ούτε σε ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα, § 13 Γερμανικός Αστικός Κώδικας. Επιχειρηματίας είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μία προσωπική εταιρεία με δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο κατά τη σύναψη μιας συναλλαγής ενεργεί με σκοπό την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας, § 14 Γερμανικός Αστικός Κώδικας.

(3) Δεν αναγνωρίζουμε όρους που έρχονται σε σύγκρουση με ή αποκλίνουν από τους όρους μας, εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει ρητώς και γραπτώς την εγκυρότητά τους. Επίσης, οι όροι μας ισχύουν, αν εκτελέσουμε ανευ όρων την παράδοση στον πελάτη με επίγνωση των όρων που συγκρούονται ή αποκλινουν από τους δικούς μας.

§ 2 Προσφορά και σύναψη σύμβασης

(1) Η έκθεση των προϊόντων μας σε ηλεκτρονικούς κατάλογους στα ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς και σε επιστολές, ενημερωτικά δελτία, καταλόγους και άλλες διαφημίσεις δεν είναι δεσμευτική και δύναται να τροποποιηθεί. Η αντιπροσώπευση των προϊόντων μας σε αυτά τα μέσα δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά απλώς μια πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς από τον πελάτη (προσκληση για προσφορά).

(2) Κατά την παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ο πελάτης πατώντας το κουμπί "Αγορά τώρα" υποβάλλει μια δεσμευτική προσφορά για να αγοράσει τα προϊόντα που περιέχονται στο καλάθι αγορών. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να ελέγξει το περιέχομενο της παραγγελίας, ιδίως όσον αφορά την τιμή και την ποσότητα και, ενδεχομένως, να την διορθώσει. Ο πελάτης θα λάβει μετά την υποβολή της παραγγελίας μια επιβεβαίωση της παραγγελίας (= αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας), η οποία δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς για την αγορά από εμάς. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται ύστερα από την αποστολή μιας ξεχωριστής επιβεβαίωσης συναλλαγής εντός μίας εργάσιμης ημέρας ή με την αποστολή του εμπορεύματος. Για τη σύναψη της σύμβασης είναι διαθέσιμες οι εξής γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.


(3) ΔημοπρασίεςΑν ένα προϊόν προσφέρεται στην κατηγορία δημοπρασιών στο ηλεκτρονικό  κατάστημά μας, στο κατάστημά μας στο eBay ή σε γενικούς ιστότοπους του eBay (όνομα χρήστη στο eBay "Musicstorekoeln''), ενεργοποιείται  δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς. Ο πελάτης αποδέχεται την προσφορά με τη διάθεση προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς και την αποστολή της πατώντας το κουμπί "Προσφορά τώρα", ο πελάτης υποβάλλει δεσμευτική αίτηση αγοράς του δημοπρατούμενου εμπορεύματος. Η προσφορά λήγει εάν ένα τρίτο μέρος υποβάλει υψηλότερη προσφορά κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας. Με το τέλος του αντίστοιχου ορίου της δημοπρασίας, η συμφωνία αγοράς συνάπτεται με τον πελάτη που ως εκείνη τη στιγμή είχε προσφέρει τo μεγαλύτερο ποσό. Το ποσό της τιμής αγοράς καθορίζεται από την παρούσα μέγιστη προσφορά. Εάν σε μία δημοπρασία για ένα προϊόν υπάρξει σφάλμα στη λειτουργία ''Αγορά τώρα'', συνάπτεται ήδη σύμβαση με τον πελάτη με τη συγκεκριμένη καθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από τη λήξη της περιόδου προσφοράς και χωρίς να προβούμε σε δημοπρασία, εάν ο πελάτης όντως πραγματοποίησε την επιλογή πατώντας το κουμπί "Αγορά τώρα" και έχει επιβεβαιώσει τη διαδιασία. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, παρέχουμε στον πελάτη την επιβεβαίωση της παραγγελίας και τα στοιχεία της επεξεργασίας της παραγγελίας. Ο πελάτης υποχρεούται να διαθέτει αληθές αρχείο δεδομένων και πληροφοριών των δημοπρασιών και των στοιχείων επεξεργασίας αγορών (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ.). Οι αλλαγές πρέπει να αναφέρονται αμέσως.

(4) Τηρούμε αρχείο των κειμένων των συμβάσεων και αποστέλλουμε στους πελάτες τα στοιχεία της παραγγελίας μαζί με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τη Δήλωση Επιστροφής Εμπορεύματος με e-mail. Ο πελάτης μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγγραφεί, να έχει πρόσβαση σε παλαιότερες ηλεκτρονικές παραγγελίες στο τμήμα εγγραφής πελατών μας.

(5) Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, αν και έχει κατατεθεί η προκαταβολή, διατηρούμε το δικαίωμα να μην εκτελέσουμε τη σύμβαση πώλησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως. Ενδεχόμενες αντικαταβολές από τον πελάτη θα πρέπει να πιστωθούν και να επιστραφούν αμέσως μόλις ζητηθούν. Περαιτέρω αξιώσεις του πελάτη εναντίον μας αποκλείονται.

§ 3 Όροι παράδοσης

(1) Η παράδοση εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, πραγματοποιείται δωρεάν για παραγγελίες αξίας άνω των 20,00 €. Για παραδόσεις παραγγελιών κάτω των 20,00 €, υπάρχει επιπλέον χρέωση 2,30 €. Η παράδοση των προϊόντων σε χώρες εκτός της Γερμανίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συνθήκες στον Πίνακα εξόδων αποστολής.

(2) Για τις παραδόσεις στην Ελβετία και σε άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ, επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και τέλη.

(3) Για τις πολύ επείγουσες αποστολές, πραγματοποιούμε άμεσες παραδόσεις στον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης χρεώνεται τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν.

(4) Εάν εξαιτίας του συνολικού όγκου ή του βάρους των προϊόντων είναι απαραίτητη η αποστολή με μεταφορική εταιρεία, πραγματοποείται δωρεάν παράδοση χωρίς τοποθέτηση. Συμπληρωματικές συμφωνίες σχετικά με τις περαιτέρω υπηρεσίες παράδοσης (μεταφορά στο διαμέρισμα), πρέπει να πραγματοποιηθούν απευθείας από τον πελάτη με την αντίστοιχη μεταφορική εταιρεία. Το πρόσθετο κόστος θα βαρύνει τον πελάτη.

(5) Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, η παράδοση γίνεται με ευθύνη του πελάτη. Αυτό ισχύει επίσης για τμηματικές παραδόσεις. Αν ο πελάτης είναι καταναλωτής σύμφωνα με την § 13 του γερμανικού αστικού κώδικα, υφίσταται ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων προϊόντων έως την παράδοσή τους στον πελάτη. Η παράδοση γίνεται αμέσως, αν ο πελάτης καθυστερήσει στην αποδοχή.

(6) Επιφυλλασσόμαστε σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τμηματικών παραδόσεων στο εύλογο περιθώριο που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη με ξεχωριστή τιμολόγηση. Εάν απαιτείται η σύμπραξη αγοραστή, η προθεσμία παράδοσης ξενικά εφόσον ο πελάτης έχει εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση.

(7)

(8) Εμπόδια κατά την παράδοση, που δεν μπορούν να αποδοθούν στον κίνδυνο ενός μέρους, αποδεσμεύουν τα μέρη για τη διάρκεια της βλάβης και την έκταση των επιπτώσεών τους στις υποχρεώσεις της αμοιβαίας απόδοσης. Ως εμπόδια λαμβάνονται υπόψη οι απεργίες και ανταπεργίες, ανωτέρα βία, αναταραχές, πράξεις πολέμου ή τρομοκρατικές ενέργειες, υπηρεσιακές ενέργειες και άλλα απρόβλεπτα, αναπόφευκτα και σοβαρά γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα είναι απρόβλεπτα και μη δικής μας υπαιτιότητας  (π.χ. καθυστερήσεις παράδοσης των προμηθευτών, ελλείψεις πρώτων υλών ή ενέργειας, σοβαρά επιχειρησιακά προβλήματα, όπως η καταστροφή της επιχείρησης στο σύνολό της ή σημαντικών υπηρεσιών ή αποτυχία του βασικού εξοπλισμού παραγωγής), αν καθιστούν  για εμάς την παράδοση δύσκολη ή προσωρινά αδύνατη. Σε περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση παράδοσης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος χωρίς καθυστέρηση και να ελεχιστοποιήσει εντός λογικών ορίων τις συνέπειες. Εάν η παράδοση είναι μονίμως αδύνατη, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ασκήσει τις νόμιμες αξιώσεις λόγω της αδυναμίας.

(9) Αν κατά τις παραδόσεις υπάρχει αδικαιολόγητη άρνηση για την αποδοχή, αν έχει δοθεί λάθος διεύθυνση παράδοσης ή τα προϊόντα κατά την προβλεπόμενη επεξεργασία δεν έγιναν αποδεκτά ή δεν παραδόθηκαν από εμάς για λόγους που οφείλονται στον πελάτη, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το πραγματικό κόστος μεταφοράς και τα τέλη.

(10) Τα προϊόντα πρέπει να επιθεωρούνται αμέσως μετά την παραλαβή από τον πελάτη ή τον αντιπρόσωπό του για την πληρότητα και ζημιές κατά τη μεταφορά. Διαπιστωμένες ζημίες κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφερονται αμέσως σε εμάς. Ζημιά στη συσκευασία πρέπει να επιβεβαιώνεται εγγράφως από την εταιρεία μεταφορών στον πελάτη.

§ 4 Όροι τιμών και πληρωμής

(1) Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι καταναλωτής, οι μεταβολές των τιμών επιτρέπονται, αν η περίοδος μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της συμφωνημένης ημερομηνία παράδοσης είναι μεγαλύτερη από 4 μήνες. Εάν ως την παράδοση αλλάξουν οι μισθοί ή το κόστος των υλικών, έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε δεόντως την τιμή σύμφωνα με τις αυξήσεις του κόστους. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν, εάν η αύξηση της τιμής υπερβαίνει σημαντικά το γενικό κόστος διαβίωσης μεταξύ της παραγγελίας και της παράδοσης. Αν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, εφαρμόζεται η συμφωνηθείσα τιμή. Εάν ως τη στιγμή της παράδοσης αυξηθεί η τιμή με αλλαγή στην τιμή της αγοράς ή με αύξηση στην αμοιβή που απαιτείται από τρίτους, ισχύει πάντα η υψηλότερη τιμή. Αν η τιμή αυτή είναι ίση ή μεγαλύτερη του 20% από τη συμφωνηθείσα τιμή, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί χωρίς καθυστέρηση μετά την κοινοποίηση της αυξημένης τιμής.

(2) Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης πρέπει να καταβληθεί κατά την παράδοση έναντι τιμολογίου εντός 10 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων χωρίς έκπτωση, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ισχύουν οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωμών, όπως αναφέρεται παρακάτω, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την περαιτέρω εκτέλεση της σύμβασης μετά τη λήξη της περιόδου των δύο εβδομάδων και να απαιτήσουμε το 25% της τιμής αγοράς ως μία κατ' αποκοπή αποζημίωση, εάν ο πελάτης βρίσκεται στη διαδικασία της προεπιλογής ή/και αρνείται να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε ή/και απαίτησε την ακύρωση της σύμβασης μονομερώς. Η αξίωση για υψηλότερες ζημίες παραμένει δεσμευτική. Επισημαίνουμε ρητά ότι ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι δεν υφίσταται ολική ή μερική ζημία.

(3) Εάν η παράδοση γίνεται με την καταβολή μετρητών, πραγματοποιείται ταυτόχρονη παράδοση των προϊόντων. Κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, ο λογαριασμός σας χρεώνεται με την αποστολή των προϊόντων. Κατά την πληρωμή με εσωτερική βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, θα πληρώσετε την προκαταβολή με αντικαταβολή. Λαμβάνουμε τις υπόλοιπες δόσεις απευθείας από το λογαριασμό σας. Κατά την πληρωμή με PayPal, συνδεθείτε με το δικό σας λογαριασμό στο PayPal. Στη συνέχεια, είστε ελεύθεροι να καταβάλετε την πληρωμή σας με χρεωστικό σημείωμα, πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονική τραπεζική μεταφορά (χρησιμοποιώντας giropay) ή με χρέωση του PayPal λογαριασμού σας. Για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία στο λογαριασμό σας στο PayPal. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα πληρωμής PayPal, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.paypal.de/de.

(4) Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε τις επιταγές και άλλλα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. Η παραλαβή πραγματοποιείται πάντα με πληρωμή. Οι πληρωμές σε ξένο νόμισμα γίνονται με τραπεζική πίστωση.

§ 5 Επιφύλαξη κυριότητας

(1) Στις συμβάσεις με τους καταναλωτές, διατηρούμε την κυριότητα των αντικειμένων αγοραπωλησίας έως την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς.

(2) Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, διατηρούμε την κυριότητα των αγαθών έως την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων έναντι του αγοραστή, ακόμη και αν τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν ήδη καταβληθεί.

(3) Εφόσον η κυριότητα δεν έχει ακόμη μεταφερθεί, ο πελάτης πρέπει να μας ενημερώσει αμέσως εγγράφως εάν τα παραδοθέντα εμπορεύματα έχουν κατασχεθεί ή αναστάλθηκαν λόγω άλλων παρεμβάσεων από τρίτους. Εφόσον ο τρίτος δεν είναι σε θέση να μας αποζημιώσει για τις δικαστικές και εξώδικες δαπάνες της προσφυγής, σύμφωνα με τον ΚΠΔ § 771, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη ζημία που υποστήκαμε.

(4) Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, παραιτείται από τη μεταπώληση/μίσθωση του αποκλειστικού αγαθού, έως την εκπλήρωση όλων των αξιώσεών μας, που μπορεί να προκύψουν από τις υφιστάμενες απαιτήσεις των εν λόγω επιχείρησεων έναντι των πελατών του σχετικά με την ασφάλεια. Κατά την επεξεργασία των αποκλειστικών αγαθών, την αναδιαμόρφωση ή το συνδυασμό τους με ένα άλλο πράγμα, αποκτούμε την άμεση κυριότητα του παραγόμενου αντικειμένου, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί αποκλειστικό αγαθό.

(5) Σε περίπτωση που η αξία της ασφάλισης των απαιτήσεών μας έναντι του αγοραστή υπερβαίνεται περισσότερο από 20%, πρέπει να καταστήσουμε διαθέσιμες, κατ' απαίτηση του πελάτη και σύμφωνα με την κρίση μας, τις υφιστάμενες εγγυήσεις στον ανάλογο βαθμό.

§ 6 Εκτεταμένα δικαιώματα επιστροφής

(1) Εκτός από το νόμιμο προβλεπόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως συμβάσεις 14 ημερών, προσφέρουμε σε κάθε καταναλωτή υπό την έννοια του § 13 ΑΚ για αυτήν τη νόμιμη προθεσμία, κατά τις επόμενες 16 ημέρες, επέκταση των δικαιωμάτων επιστροφής:

Οι πελάτες με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών της MUSIC STORE για πωλήσεις εξ αποστάσεως
που έχουν συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως με εμάς, μπορούν να επιστρέψουν τα αγαθά που έλαβαν από εμάς εντός 30 ημερών χωρίς αιτιολογία μέσω επιστροφής των αγαθών. Η προθεσμία ξεκινά μετά από τη λήψη της παρούσας ενημέρωσης σε μορφή κειμένου, όχι όμως πριν από την παραλαβή του εμπορεύματος από τον παραλήπτη (στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραδόσεων παρόμοιων εμπορευμάτων, όχι πριν από την παραλαβή της πρώτης τμηματικής παράδοσης), καθώς και μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων ενημέρωσης των εξ αποστάσεως πωλήσεων και του ηλεκτρονικού εμπορίου (βλέπε § 4). Για την τήρηση της προθεσμίας, επαρκεί η έγκαιρη αποστολή των αγαθών ή - σε περίπτωση εμπορευμάτων χωρίς δυνατότητα αποστολής - το αίτημα απόσυρσης. Θα πρέπει να διευκρινίσετε εάν θέλετε να πιστωθεί το ποσό στο λογαριασμό σας, να επιστραφεί ή να καταλογιστεί σε άλλο προϊόν.

Οι πελάτες με εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών MUSIC STORE για καταστήματα
που έχουν ψωνίσει στο κατάστημά μας, και για τους οποίους, ως εκ τούτου, κατά τον νόμο, δεν υφίσταται δικαίωμα ανάκλησηςη ή επιστροφής, μπορούν να επιστρέψουν τα αγαθά που έλαβαν από εμάς στο κατάστημα εντός 30 ημερών χωρίς αιτιολογία έναντι της έκδοση πιστωτικής έγγραφής. Τα έξοδα επαναποστολής ή τα έξοδα μεταφοράς δεν επιστρέφονται.

Για τα εκτεταμένα δικαιώματα επιστροφής (εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών/εγγύηση επιστροφής εντός 30 ημερών) εξακολουθούν να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Στην περίπτωση των συμβάσεων εξ αποστάσεως, θα αναλάβουμε το κόστος της επιστροφής εντός της Γερμανίας, όταν το βάρος της επιστροφής είναι μικρότερο από 31,5 kg και η τιμή του προς αποστολή εμπορεύματος υπερβαίνει το ποσό των 40 ευρώ. Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει δελτίο προπληρωμής ταχυδρομικού δέματος DHL για δωρεάν επιστροφή από την DHL. Εάν υπάρχει υπέρβαση του βάρος της επιστροφής των 31,5 kg, είναι δυνατή κατόπιν συμφωνίας μαζί μας (κατόπιν αμοιβής) η ανάκτηση μέσω UPS ή, ενδεχομένως, μέσω γραφείου μεταφορών μετά από συνεννόηση μαζί μας. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αναλάβουμε τα έξοδα αποστολής για επιστροφές από το εξωτερικό, στο πλαίσιο της εγγύησης επιστροφής χρημάτων 30 ημερών MUSIC STORE.

β) Με εξαίρεση τα εκτεταμένα δικαιώματα επιστροφής, όλα τα αντικείμενα που υπόκεινται σε φθορά, όπως κεφαλές πικάπ, σωλήνες, λαμπτήρες, μπαστούνια, χορδές, δέρματα, καλώδια, αποσφραγισμένο ή ανοιγμένο λογισμικό που αρχικά ήταν συσκευασμένο, παρτιτούρες και βιβλία, όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την Apple Computer, υπολογιστής που διαμορφώθηκε κατόπιν εντολής του πελάτη, υπολογιστής που διαμορφώθηκε από τον πελάτη, διαμορφωμένα και συναρμολογημένα καλώδια και καλωδιώσεις που πωλούνται με το μέτρο, άλλες προσαρμοσμένες λύσεις και προϊόντα που πωλούνται με το μέτρο, αγαθά που παρήγγειλε ο πελάτης και δεν μπορούν να αποθηκευτούν, και όλα τα προϊόντα που δεν μπορούν να μεταπωληθούν για λόγους υγιεινής, όπως συστήματα InEar, ακουστικά, μικρόφωνα, φυσαρμόνικες, φίλτρα και προστασία από τον άνεμο, πνευστά, επιστόμια, κ.λπ. Επίσης, αποκλείονται όλα τα προϊόντα για τα οποία το λογισμικό  που περιλαμβάνεται έχει καταχωρηθεί.

γ) Σε περίπτωση επιστροφής των επιμέρους συστατικών ενός πακέτου στο πλαίσιο των εκτεταμένων δικαιωμάτων επιστροφής, τα υπόλοιπα προϊόντα του πελάτη υπολογίζονται εκ νέου στην κανονική τιμή λιανικής πώλησης.

δ) Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική συσκευασία  καθώς και την υπερσυσκευασία τους, με όλα τα αξεσουάρ και να επιστραφούν σε εμάς χωρίς να φέρουν ενδείξεις χρήσης. Η MUSIC STORE professional GmbH διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει σε περίπτωση προφανούς χρήσης των αγαθών αποζημίωση με τη μορφή της μείωσης της επιστροφής της τιμής αγοράς ή να αρνηθεί να λάβει πίσω το προϊόν και να επιστρέψει το αγαθό στον πελάτη.

ε) Το νόμιμο προβλεπόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών κατά την αποστολή των κεκτημένων αγαθών δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις αυτές. Οι συνθήκες της παραγράφου "Εκτεταμένα δικαιώματα επιστροφής" δεν ισχύουν κατά τις πρώτες 14 ημέρες (νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως συμβάσεις) της εγγύησης επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών, αλλά μόνο στις επόμενες 16 ημέρες.

(2) Εξαιρούνται από τα παραπάνω εκτεταμένα δικαιώματα επιστροφής όλες οι χρηματοδοτούμενες συναλλαγές, όπως η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της προσφερόμενης από εμάς εσωτερικής χρηματοδότησης και η χρηματοδότηση από μια τράπεζα.

§ 7 Ευθύνη για ελαττώματα

(1) Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι ο καταναλωτής, είμαστε υπεύθυνοι για την ύπαρξη ελαττώματος, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, εφόσον δεν καθορίζεται τίποτα άλλο. Η περίοδος εγγύησης για τις αξιώσεις για ελαττώματα κατά την παράδοση νέων πραγμάτων ανέρχεται σε δύο έτη, και η περίοδος εγγύησης για μεταχειρισμένα αγαθά είναι ένα έτος. Η περίοδος αυτή αρχίζει με τη μεταβίβαση του κινδύνου.

(2) Αν ο πελάτης είναι επιχείρηση, η περίοδος εγγύησης για νέα προϊόντα είναι ένα έτος, και η περίοδος εγγύησης για μεταχειρισμένα αγαθά είναι 6 μήνες. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων εγγύησης προϋποθέτει ότι ο επιχειρηματίας έχει εκπληρώσει ορθώς την υποχρέωσή του σχετικά με τον έλεγχο και τις υποχρεώσεις κοινοποίησης σύμφωνα με την § 377 του Εμπορικού Κώδικα.

(3) Εάν προκύψουν ελαττώματα, ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει δωρεάν επισκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Εάν το μέτρο αντιμετώπισης δεν είναι επιτυχές, ο πελάτης μπορεί να μειώσει την τιμή αγοράς ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται αν η βλάβη είναι αμελητέα. Αν ο πελάτης είναι επιχείρηση, διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση ελαττωμάτων, επιλογής του τύπου της μεταγενέστερης εκπλήρωσης.

(4) Θα οργανώσουμε και θα πληρώσουμε για τους καταναλωτές εντός της ΕΕ, την επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων εντός της περιόδου εγγύησης. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στον αριθμό τηλεφώνου 0221 - 8884 - 1800. Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση εγγύησης, επιδιόρθωσης του ελαττώματος από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις του κατασκευαστή ή της εταιρείας MUSIC STORE professional GmbH.

(5) Οι πληροφορίες σχετικά με το χρόνο επισκευής δεν είναι δεσμευτικές, εκτός αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς μια ημερομηνία για την ολοκλήρωσή της. Κατά τη διάρκεια του χρόνου επισκευής, δεν υφίσταται δικαίωμα για μονάδες αντικατάστασης.

(6) Η συνήθης και τυπική φθορά των προϊόντων που δύνανται να υποστούν φθορά, όπως χορδές, λάμπες, προβολείς LED, ράβδοι, μπαταρία/μπαταρίες, ποτενσιόμετρα, Fader, δίοδοι laser, Pitch Bender, πληκτρολόγια, διακόπτες, όλοι οι σωλήνες (και οι ενσωματωμένοι), τα καλάμια από φυσαρμόνικες, μελόντικες και ακορντεόν κ.λπ. δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

(7) Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει ωφεληθεί από εμάς έναντι αξιώσεων εγγύησης, και αποδεικνύεται ότι είτε δεν υπάρχει ελάττωμα ή ότι το φερόμενο ελάττωμα βασίζεται σε περίσταση που δεν μας υποχρεώνει για εγγύηση, ο πελάτης, εφόσον ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη χρήση, πρέπει να μας αποζημιώσει για όλες τις δαπάνες που προέκυψαν. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής.

(8) Ακόμη και αν το εμπόρευμα ανταλλάσσεται από εμάς κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει εκ νέου. Αντίθετα, όλοι οι ισχυρισμοί λήγουν δύο έτη μετά την παραλαβή του πρώτου (ελαττωματικού) παραδεδομένου αγαθού.

§ 8Ευθύνη για ζημιές

(1) Η ευθύνη μας για την παραβίαση των υποχρεώσεων και αδικοπραξία περιορίζεται σε δόλο και σημαντική αμέλεια. Αυτό δεν ισχύει για βλάβες που προκύπτουν από απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή βλάβη της υγείας του πελάτη. Η περαιτέρω ευθύνη για την παραβίαση των υποχρεώσεων, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και των οποίων την τήρηση ο πελάτης μπορεί να αναλάβει τακτικά (ακόμα και βασικές υποχρεώσεις), καθώς και η ευθύνη για ζημίες από την υπερημερία παραμένουν ανέπαφες από αυτούς τους περιορισμούς (§ 286 ΑΚ). Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων δεν θίγονται.

(2) Ο παραπάνω αποκλεισμός ή περιορισμός ευθύνης ισχύει και για εξ αμελείας παράβασης καθήκοντος από δικούς μας βοηθούς εκπλήρωσης.

(3) Εφόσον η ευθύνη για ζημίες έναντί μας αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη για ζημιές των υπαλλήλων, των εργαζομένων, του προσωπικού, των εκπροσώπων και των βοηθών εκπλήρωσης.

§ 9 Η 3ετή εγγύηση της  MUSIC STORE

Πέρα από τη νόμιμη εγγύηση, προσφέρουμε σε όλους τους καταναλωτές το πλεονέκτημα εγγύησης για συνολικά 3 έτη που προκύπτει από τη μεταβίβαση του κινδύνου για όλα τα ελαττώματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα οποία φαίνονται να οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή κατασκευή, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω όρους.

α) Από την εγγύηση αποκλείονται
- προϊόντα που κατασκευάζονται από την εταιρεία Apple Computer καθώς και άλλοι υπολογιστές και προϊόντα υπολογιστή,
- προϊόντα που υπόκεινται σε συνήθη χρήση ή άλλη φθορά, όπως χορδές, δέρματα, λάμπες, προβολείς LED, ράβδοι, κύμβαλα, μπαταρία/μπαταρίες, καλώδια, σάκοι, θήκες, ιμάντες, πόμολα, Fader, δίοδοι laser, Pitch Bender, πληκτρολόγια, διακόπτες και κουμπιά, όλοι οι σωλήνες (και οι ενσωματωμένοι), καλάμια από φυσαρμόνικες, μελόντικες και ακορντεόν, κ.λπ.,
- Ανταλλακτικά σέρβις

β) Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση για
- ελαττώματα προϊόντων που προκαλούνται από λανθασμένο χειρισμό ή μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, ακατάλληλη χρήση, επιβάρυνση ή ακατάλληλη συντήρηση και φροντίδα,
- Βλάβες και ελαττώματα στο προϊόν από τη χρήση ξένων μερών που δεν αποτελούν αρχικά μέρη του κατασκευαστή,
- Προϊόντα τα οποία υποβληθεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες επισκευής,
- Προϊόντα που εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις από την επιθυμητή σύνθεση οι οποίες είναι άνευ σημασίας για την αξία και τη χρησιμότητα του προϊόντος.

γ) Για όλα τα αναγνωρισμένα ελαττώματα με υποχρέωση εγγύησης πραγματοποιείται επιδιόρθωση κατά τους εξής τρόπους: το ελαττωματικό προϊόν θα επισκευαστεί κατά την κρίση μας χωρίς κόστος για εσάς ή θα αντικατασταθεί από ένα τεχνικά άρτιο προϊόν. Τα μέρη ή τα προϊόντα που αντικαθίστανται αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας MUSIC STORE professional GmbH.

δ) Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να υποβληθούν εντός της περιόδου εγγύησης. Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να συμφωνηθεί μαζί μας. Είτε θα μεριμνήσουμε για την ανάκτηση ή την αποστολή ενός δελτίου Freeway-Ticket (μόνο στη Γερμανία). Το κόστος της επιστροφής εκτός Γερμανίας θα βαρύνει τον πελάτη. Ως απόδειξη για την εγγύηση, επισυνάπτεται κατά την επιστροφή το πρωτότυπο τιμολόγιο ή αντίγραφο του τιμολογίου. Μη απελευθερωμένες επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές εντός της περιόδου εγγύησης.

ε) Αν τα εμπορεύματα αποστέλλονται μετά την εγγύηση σε μια διεύθυνση εκτός Γερμανίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος της επιστροφής των αγαθών.

στ) Άλλες απαιτήσεις εκτός από το δικαίωμα που προβλέπεται στην παρούσα εγγύηση για την επιδιόρθωση των ελαττωμάτων στο προϊόν, δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.

ζ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, πραγματοποιηθεί επισκευή στο προϊόν, η περίοδος εγγύησης δεν επεκτείνεται ούτε ισχύει εκ νέου, αλλά λήγει μετά τη συμφωνημένη περίοδο 3 ετών.

η) Ο ισχυρισμός για την παροχή εγγύησης υφίσταται μόνο για τον αρχικό αγοραστή, στη συνέχεια διαγράφεται κατά τη μεταπώληση του προϊόντος από τον αρχικό καταναλωτή. Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη.

Υπόδειξη: Το πλεονέκτημα της 3ετούς εγγύησης MUSIC STORE το προσφέρουμε στους πελάτες μας μαζί με τη νόμιμη εγγύηση. Η νομική εγγύηση και το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών δεν περιορίζονται από την 3ετή εγγύηση της Music Store με κανέναν τρόπο.

§ 10 Τόπος εκτέλεσης - Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου -Δικαιοδοσία

(1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση, ο τόπος εκπλήρωσης πληρωμής είναι η έδρα μας. Οι νομικές διατάξεις σχετικά με τη δικαιοδοσία δεν θίγονται, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την ειδική διάταξη της παραγράφου 3.

(2) Για την παρούσα σύμβαση, ισχύει το γερμανικό δίκαιο με εξαίρεση τις διατάξεις του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και του δικαίου αγοράς των Ηνωμένων Εθνών. Από την παρούσα επιλογή δικαίου εξαιρούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποχρεωτικές διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών της χώρας στην οποία ο αγοραστής διαμένει συνήθως, επειδή στις συναλλαγές με τους καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εφαρμόζεται το δικαίωμα στον τόπο διαμονής του καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις του νόμου είναι υποχρεωτικές για τον καταναλωτή.

(3) Η αποκλειστική δικαιοδοσία για τις συμβάσεις με τους εμπόρους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικά ταμεία δημόσιου δικαίου είναι το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο της Κολωνίας. Η MUSIC STORE professional GmbH έχει επίσης το δικαίωμα να μηνύσει τον πελάτη στη γενική δικαιοδοσία.

§ 11 Παραγραφή

(1) Η νόμιμη προθεσμία παραγραφής είναι σύμφωνα με την § 195 του Αστικού Κώδικα τρία έτη. Η προθεσμία αυτή ισχύει επίσης για την εγκυρότητα των δελτίων και των πιστώσεων.

(2) Οι αξιώσεις μας για πληρωμής παραγράφονται κατά παρέκκλιση της § 195 του Αστικού Κώδικα σε 5 έτη. Όσον αφορά την αρχή της περιόδου παραγραφής, ισχύει η § 199 του Αστικού Κώδικα.

(3) Οι αξιώσεις εγγύησης έναντι των προμηθευτών μας παραγράφονται κατά παρέκκλιση των νόμιμων διατάξεων σε 3 έτη.

Dispute Resolution

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS), which can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ here. Consumers have the opportunity to use this platform to settle disputes.